نفرات برتر پایه نهم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران

نفرات برتر پایه هشتم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران

نفرات برتر پایه هفتم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران

قبولی تعداد ۷ نفر از دانش آموزان در مسابقات جهانی ریاضی IMC

برگزاری چالش هندسه چیتا

نشستى با اولیاى محترم با سخنرانى جناب آقاى دکتر سرلک با موضوع “والدین و سندرم باکستر”

اولین جلسه ایجاد انگیزه و سلامت روان

کار هاى زیباى دانش آموزان در کلاس کار و فناورى

چهارمین جلسه انجمن و اولیا دبیرستان سلام اسلام