جشن فارغ التحصیلی پایه نهم و جشنواره دستاوردهای دانش آموزی 

افتخارات ورزشی

افتخارات پژوهشی

افتخارات فرهنگی

هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

اختتامیه هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

گزارش مراسم تجلیل از روز آتش نشان

اردوی پر هیجان کارتینگ – تیر ماه ۹۷