, , , ,

تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

, ,

جشن فارغ التحصیلی پایه نهم و جشنواره دستاوردهای دانش آموزی 

, , , ,

اختتامیه هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

, ,

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه