افتخارات ورزشی

افتخارات فرهنگی

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

کسب رتبه های برتر در سومین المپیاد ورزشی مجموعه مدارس سلام

کسب رتبه دوم مسابقات احکام منطقه یک

نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۵-۹۴