نفرات برتر پایه نهم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران

نفرات برتر پایه هشتم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران

قبولی تعداد ۷ نفر از دانش آموزان در مسابقات جهانی ریاضی IMC

افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال های تحصیلی ۹۴ تا ۹۶