ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

سلام اسلام در جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

صرف ناهار همراه با موسیقی سنتی زنده و شعر خوانی – اردوی یزد آدر ماه ۹۶

بازدید از کارگاه سفال گری_اردوی یزد آذر ۹۶

تجربه سفال گری توسط دانش آموزان در اردوی یزد

معرفى کلاس های پژوهشی مدرسه سلام اسلام (دخترانه)

قرائت قرآن کریم سوره اخلاص توسط دانش آموزان پایه هشتم