, , ,

نمایشنامه خوانی مدرسه سلام اسلام

, , , ,

افتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

, , ,

روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا

, , , ,

تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

, , ,

هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنرى ” اسوه حسنه “

, ,

جشن فارغ التحصیلی پایه نهم و جشنواره دستاوردهای دانش آموزی 

, , , ,

اختتامیه هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

, ,

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه