نمایشگاه فعالیتهاى فرهنگى،هنرى و پژوهشی تابستان ٩۶

گزارش تصویری از کلاس های پژوهشی در پایگاه تابستانی

مراسم استقبال از قهرمانان مسابقات ربوکاپ ژاپن و جشن قهرمانی

مراسم تقدیر از تیم هاى شرکت کننده ایرانى در مسابقات روبوکاپ ٢٠١٧ ژاپن در محل سفارت جمهورى اسلامى ایران