نوشته‌ها

, ,

قبولی تعداد ۷ نفر از دانش آموزان در مسابقات جهانی ریاضی IMC

, , ,

افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال های تحصیلی ۹۴ تا ۹۶

, ,

افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵