آغاز آزمونهای ترم اول (دی ماه ۹۸) – به امید موفقیت تمام عزیزان