آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و پایگاه تابستانی دبیرستان سلام اسلام از روز شنبه ۱۵ تیر ماه شروع شد. روز شنبه دانش آموزان پایه دوازدهم و روز یکشنبه سایر دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در مدرسه حضور پیدا کردند.