باتشکر از همه بچه های شرکت کننده پایه یازدهم ریاضی و تجربی در اردوی تفریحی اصفهان – آذر ١٣٩٨، که با حضور گرم و صمیمانه خودشان و با همدلی و مشارکت در برنامه ها و فعالیت های گروهی، یک خاطره خوش دیگری را در دبیرستان دوره دوم سلام اسلام رقم زدند.