اول مهر – بازگشایی مدارس

🔔 اوّل مهر، تقارن هفته دفاع مقدّس و بازگشایی مدارس گرامی باد.
🍁بوی ماه مهر-سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹🍁