🔸برگزاری جلسه شورای مدرسه – ۹۸/۱۰/۰۵

نشست فوق العاده کادر دبیرستان در روز تعطیلی مدارس بابت آلودگی هوا و تصمیم گیری راجع به شرایطی که بابت این تعطیلات برای دانش آموزان رخ می دهد.

#دبیرستان_سلام_اسلام
#سپاسگزاری
#مسئولیت
#جسارت
#انتخاب
#تعهد