#نفرات_برتر
نفرات برتر ششمین آزمون مدارس برتر:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای ایلیا امیری
۲- آقای امیررضا برآسود
۳- آقای وحید پوربهرام

#رشته_تجربی:
۱- آقای محمدمهدی غلامپور
۲- آقای علی زاغی
۳- آقای طه اسلامی

#نفرات_برتر
برترین پیشرفت‌کنندگان رتبه‌ای نسبت به آزمون پنجم:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای پوریا ایرانی (۳۰۵ رتبه)
۲- آقای امیررضا برآسود (۲۵۳ رتبه)
۳- آقای آرمان جمارانی (۲۴۰ رتبه)

#رشته_تجربی:
۱- آقای امیرحسین بدخش (۵۱ رتبه)
۲- آقای راستین صدیقیان (۳۳ رتبه)
۳- آقای محمدمهدی غلامپور (۱۵ رتبه)

#نفرات_برتر
برترین پیشرفت‌کنندگان ترازی نسبت به آزمون پنجم:

#رشته_ریاضی:

۱- آقای پوریا ایرانی (۲۱۴۶ واحد)
۲- آقای آرمان جمارانی (۱۶۶۵ واحد)
۳- آقای علیرضا صفایی‌فر (۱۵۸۷ واحد)

#رشته_تجربی:
۱- آقای امیرحسین بدخش (۷۹۱ واحد)
۲- آقای راستین صدیقیان (۴۹۱ واحد)
۳- آقای امیرمهدی قهری‌صارمی (۱۰۸ واحد)