ترین های هفتمین آزمون مدارس برتر

#نفرات_برتر
نفرات برتر هفتمین آزمون مدارس برتر:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای ایلیا امیری
۲- آقای وحید پوربهرام
۳- آقای نیما غزنوی

#رشته_تجربی:
۱- آقای محمدمهدی غلامپور
۲- آقای علی زاغی
۳- آقای طه اسلامی

#نفرات_برتر
برترین پیشرفت‌کنندگان رتبه‌ای نسبت به آزمون ششم‌:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای سیدمحمدصدرا جعفری ( ۱۶۴ رتبه)
۲- آقای امیرحسین خرم‌آبادی (۱۵۱ رتبه)
۳- آقای عمادالدین صراف (۱۴۴ رتبه)

#رشته_تجربی:
۱- آقای سجاد سبزه‌علی (۱۲۲ رتبه)
۲- آقای امیرعلی الفت (۹۵ رتبه)
۳- آقای امیرمهدی قهری‌صارمی (۹۴ رتبه)

#نفرات_برتر
برترین پیشرفت‌کنندگان ترازی نسبت به آزمون ششم‌:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای ایلیا امیری (۸۳۲ واحد)
۲- آقای سیدمحمدصدرا جعفری (۵۱۴ واحد)
۳- آقای ‌امیرحسین خرم‌آبادی (۴۰۹ واحد)

#رشته_تجربی:
۱- آقای سجاد سبزه‌علی (۷۴۷ واحد)
۲- آقای امیرعلی الفت (۵۸۸ واحد)
۳- آقای امیرمهدی قهری‌صارمی (۲۲۳ واحد)