#نفرات_برتر
نفرات برتر پنجمین آزمون مدارس برتر:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای ایلیا امیری
۲- آقای وحید پوربهرام
۳- آقای نیما غزنوی

#رشته_تجربی:
۱- آقای محمدمهدی غلامپور
۲- آقای طه اسلامی
۳- آقای علی زاغی

#نفرات_برتر
برترین پیشرفت‌کنندگان رتبه‌ای نسبت به آزمون چهارم:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای آریان طاهری (۷۲ رتبه)
۲- آقای نیما غزنوی (۶۵ رتبه)
۳- آقای امیرحسین خرم‌آبادی (۵۳ رتبه)

#رشته_تجربی:
۱- آقای امیرحسین اطهاری (۱۱۴ رتبه)
۲- آقای طه اسلامی (۹۴ رتبه)
۳- آقای امیرعلی الفت (۸۲ رتبه)

#نفرات_برتر
برترین پیشرفت‌کنندگان ترازی نسبت به آزمون چهارم:

#رشته_ریاضی:
۱- آقای آریان طاهری (۶۰۰ واحد)
۲- آقای نیما غزنوی (۴۸۰ واحد)
۳- آقای امیرحسین خرم‌آبادی (۴۶۷ واحد)

#رشته_تجربی:
۱- آقای امیرحسین اطهاری (۸۴۶ واحد)
۲- آقای امیرعلی الفت (۸۳۸ واحد)
۳- آقای طه اسلامی (۵۹۵ واحد)