جنگ، همیشه ویران است.

🎬 سلام. چهارشنبه ها با کلاکت.
🎞 فیلم انیمیشن کوتاه جنگ(جنگ، همیشه ویران است.)
📣 کارگردان: معین منصوری فرد
🖊 نویسنده: معین منصوری فرد
👨🏻‍💻 انیماتور: بردیا شعبانی