مشاوره روانشناسی آنلاین

🖥 گزارش تصویری برگزاری جلسه مشاوره روانشناسی آنلاین.
👨‍💻استاد: جناب آقای خوشبازان