یک قدم مانده به بهار…
نوروزتان مبارک

📌اردوی جمع بندی نوروزی
آخرین گام قسمت نخست
۲۸ اسفند۱۳۹۷
#قاب_ماندگار

#هنگامه_طلایی
#اردوی_نوروزی
#رویایت_را_بساز
#پایه_دوازدهم
#دبیرستان_سلام_اسلام_متوسطه_دوم