بیاییم با خود مراقبتی و رعایت بهداشت جسم و روان به سلامت خود و جامعه خدمت کنیم.

پیام این هفته: اهدای خون، اهدای زندگی

کلیپ: “نذر اهدای خون در روزهای کرونایی”

پیام بهداشت و سلامت_شماره۶