برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی ویژه اولیا، توسط دکتر منوچهری استاد دانشگاه و مدرس مهارتهای زندگی، روز دوشنبه ۸ مهر در محل دبیرستان سلام اسلام ، سالن سرای مهر . جهت ثبت نام با مسئولین پایه تماس حاصل شود.