کسب رتبه های تک رقمی و دورقمی دانش آموزان پایه هشتم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران