کسب نتایج درخشان دانش آموزان پایه نهم در آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران