مسابقات بین المللی ربوکاپ برزیل ۲۰۱۴ ۹۳-۹۲
قهرمانی مسابقات بین المللی  ربوکاپ برزیل  ۲۰۱۴ در رشته A PRIMARY  RESCUE (علیرضا آقایی- سیاوش انزلی مجرد-امیرحسین اقبالیون- آرین معیر- عرفان انصاری)  
مقام نخست طراحی مکانیکی ربات در مسابقات بین المللی ربوکاپ برزیل ۲۰۱۴ در رشته A PRIMARY  RESCUE(علیرضا آقایی-سیاوش انزلی مجرد- امیرحسین اقبالیون- آرین معیر- عرفان انصاری)  
مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۴
مقام اول  مسابقات بین المللی  ایران اپن ۲۰۱۴ در رشته A PRIMARY  RESCUE(علیرضا آقایی-امیرحسین اقبالیون- آرین معیر- عرفان انصاری)  
مسابقات پژوهشی سلام کاپ
کسب دیپلم افتخار در بین دبیرستانهای دوره دوم ( ارشیا عرفاتی)  
کسب مقام دوم در  بین دبیرستانهای  دوره اول ( محمد متین کمالی)  
مسابقات کشوری تبیان
مقام دوم در رشته گلایدر سازه ای  
مقام اول در رشته مقاله های علمی پژوهشی گرایش معماری(محمد حسن نوبختی)  
آزمون ربوکاپ
پذیرفته شدن ۸۱% دانش آموزان شرکت کننده پایه هشتم درسیزدهمین دوره آزمون ربوکاپ و راهیابی به  مرحله استانی