• مسابقات ربوکاپ جهانی – ژاپن ۲۰۱۷ (مقام نخست – کواسپیس)
  • مسابقات ربوکاپ جهانی – ژاپن ۲۰۱۷(برگزیده مسابقات- کواسپیس مقدماتی- بهترین تیم تازه وارد)
  • مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران- ۲۰۱۷(مقام اول- کواسپیس مقدماتی- راهیابی به مسابقات ژاپن)

-جشنواره نوجوان خوارزمی(منتخب استانی منطقه ۱- مقالات علمی – پزشکی)

۲- جشنواره نوجوان خوارزمی۹۶-۹۵(رتبه دوم استان تهران- مقالات علمی- پزشکی)

۳- جشنواره نوجوان خوارزمی۹۶-۹۵ (برگزیده منطقه ای- مقالات علمی- ادبیات فارسی)

۴- جشنواره نوجوان خوارزمی۹۶-۹۵ (برگزیده منطقه ای- بخش نرم افزار)

۲- مسابقات زیست فناوری منطقه۱- ۹۶-۹۵ (برگزیده منطقه ای- مقالات علمی-زیست فناوری)

۳- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام اول-مقالات علمی- زیست شناسی)

۴- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام دوم- مقالات علمی- زیست شناسی)

۵- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم-مقالات علمی- علوم انسانی)

۶- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم-مقالات علمی- معماری)

۷- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام دوم- هنر -عکاسی)

۸- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم- هنر – فیلم سازی)

۹- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام اول- رباتیک-کواسپیس مقدماتی)

۱۰- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام دوم- رباتیک-کواسپیس پیشرفته)

۱۱- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم- رباتیک- امدادگر الف مقدماتی)

۱۲- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم- رباتیک- امدادگر الف پیشرفته)

۱۳- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم- رباتیک – مسیریاب)

۱۴- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام دوم- هوافضا-موشک آبی)

۱۵- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم – هوافضا- موشک آبی)

۱۶- مسابقات سلام کاپ۹۶-۹۵ (مقام سوم- هوافضا- هاورکرافت)

۱۷-جشنواره ابن سینا۹۶-۹۵ (مقام اول- سمینارهای دانش آموزی-پوستر)

۱۸- مسابقات کشوری تبیان۹۶-۹۵ (مقام اول-سمینارهای دانش آموزی- پزشکی)

۱۹- مسابقات کشوری تبیان۹۶-۹۵ (مقام دوم- سمینارهای دانش آموزی- زیست محیطی)

۲۰- مسابقات کشوری تبیان۹۶-۹۵ (مقام دوم- هوافضا- هاورکرافت)