رتبه یک آزمون جامع (۳) مدارس برتر توسط پایه نهم – سال تحصیلی ۹۶-۹۵