رتبه ۲ آزمون جامع (۳،۲،۱) مدارس برتر توسط پایه هشتم – سال تحصیلی ۹۶-۹۵