تماشای بازی دربی
استقلال پرسپولیس
با حضور دانش آموزان پایه نهم در سالن اجتماعات مدرسه اسلام