هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

متن در دست ویرایش

مقام های برتر هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

 • مقام اول فوتبالیست وزن آزاد: سید ارشیا ایزدی، دانیال صفاریان، محمد امین رحمانی سروش مستوفی
 • مقام اول  هاورکرافت: امیرعلی غلامی ، امیرعلی کاظمی، سورنا خدایار، فراز خرم آبادی
 • مقام اول ماشین شیمیایی:  امیر عرشیا اسماعیل زاده، محمد متین مسلمی، آرمان معروف
 • مقام دوم فوتبالیست سبک وزن:  کیاشا فیضیان ، محمد صالح پوریان، مسیحا نجبایی،  محمدمتین نعمت الهی،پوریا عزیزی
 • مقام دوم تورنمنت برنامه نویسی: آرمین عطارد ، باربد زاهدی
 • مقام سوم  تورنمنت برنامه نویس: حسین مهریاری ، علیرضا کابلی
 • مقام سوم فوتبالیست سبک وزن: آرین ایزدپناه ، رادین خوانساری، علی کیانوش،محمدرضا امین الدوله
 • مقام سوم راکت آبی سبحان عزیزی ، محمدحسین فقیهی ، حسام الدین حجتی
 • مقام سوم کواسپیس پیشرفته:  علیرضا آقایاری،کسری علی اکبرشیرازی،سیدعلی طاهری پوریا حجاریان کاشانی
 • مقام سوم مسیریاب: ایلیا عبداللهی،اوستا عبدالحسین پور،مهدی ریسمان سنج
 • مقام سوم ماشین شیمیایی: مسیحا علیین، کیارش دلدار کاشانی، آرسام پاک سرشت
 • لوح تورنمنت برنامه نویسی هیراد سجده ، آرمان سیری
 • لوح تورنمنت برنامه نویسی آرتین عزیزیان ، امیر محمد نظامی
 • لوح راکت آبی علیرضا انصاری
 • لوح راکت آبی امیررضا جعفریان ، آرتین خدادادی،پارسا ابوالحسنی
 • لوح  فوتبالیست سبک وزن تکین فتحی زاده، اردشیر منصوری، هومان میرمطلبی، امیرمحمد کدخدایی
 • لوح مسیریاب امیرطاها جوانمرد،پدرام حاج کاظمیان،سینا اصطهبانانی،علی روشناس ، محمدامین چراغزاده

اسامی نفرات برتر پروژهای پژوهشی سلام کاپ

 • مقام اول مکانیک آرمین عطارد، باربد زاهدی
 • مقام اول  پژوهش پزشکی کورش نجاتی
 • مقام اول معماری امیرسالار ناصری، رادین یونسی، مهیار دهقانی، سینا اتحادیه
 • مقام دوم پژوهش پزشکی  پارسا بیهقی
 • مقام دوم پژوهش پزشکی  علی عبادی، بارمان غریبی
 • مقام دوم  معماری کارن احمدی، علی غمین، آرسام شعرایی راد
 • مقام دوم  معماری آرمین ممیز سیاهکل، یزدان مرتجی، آرتین حسین زرندی
 • مقام سوم  معماری پارسا انصاریان، سپنتا ترهنده، محمدمتین الهی، علی زهدی
 • مقام سوم پژوهش پزشکی آرین ایزدپناه، ایلیا بیات ترک
 • لوح  پژوهش پزشکی محمدفربد کریمی راد،  علیرضا فرج پور، آرین فیوضی، بردیا نشاطی
 • لوح   پژوهش پزشکی علیرضا عباسی
 • لوح  پژوهش پزشکی پرهام یعقوبی، علی سینا قیدی، امیرعلی شفیعی
 • لوح  معماری  هانی بنکدار، آرشان چراغی، علیرضا سبحانی، برسام پاکزادیان
 • لوح  معماری  محمدامین سالمی، ایلیا رفیع زاده فراهانی، آریان محسنی کیا، رادین نصیری
 • لوح  معماری ایلیا خلج تهرانی، ماژان بدرکوهی، ایمان خلجی

متن در دست تدوین