ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ۹۸-۹۷

تصاویری از تمرینات و اجرای گروه سرود در مسابقات منطقه ۱

کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۱ استان تهران

نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

اعزام دانش آموزان به مسابقات قرآن و عترت

افتخارات فرهنگی – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

افتخارات فرهنگی – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

افتخارات فرهنگی – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

افتخارات فرهنگی – سال تحصیلی ۹۴-۹۳