اطلاعیه ستاد ثبت نام دبیرستان دوره اول سلام اسلام : (پایان ظرفیت ثبت نام در پایه هفتم)

صبحگاه پرنشاط و پر انرژی

انتخابات شورای دانش آموزی _ پایه نهم

انتخابات شورای دانش آموزی _ پایه هشتم

انتخابات شورای دانش آموزی _ پایه هفتم

جلسه انجمن اولیا و مربیان – پایه نهم

جلسه انجمن اولیا و مربیان – پایه هشتم

جلسه انجمن اولیا و مربیان – پایه هفتم

شروع پایگاه تابستانی – ۱۳۹۶