جشنواره دستاوردهای دانش آموزی سال ۹۸-۹۷

اردوی شبی در مدرسه (پایه هشتم و نهم)

اردوی شبی در مدرسه پایه هفتم

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هفتم

پایان لیگ فوتبال سلام اسلام و قهرمانی تیم کلاس خیام در این دوره از مسابقات

افتخارات کاروان ورزشی سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات ورزشی سلام کاپ

پنجمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام (متوسطه دوره اول) یکم و دوم اردیبهشت ۹۷

نشریه وزین نوروزی “همشاگردی سلام “مدرسه اسلام

سفره هفت سین امسال دبیرستان اسلام (پیشاپیش سال نو مبارک)

گذری بر فعالیت های کلاس های فرهنگی از قاب تصاویر