اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی دارآباد – متوسطه اول

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هفتم

آغاز پایگاه تابستانی ۹۷

کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی در بخش زبان انگلیسی

کسب رتبه های برتر در سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی ( تبیان)

Cooperation plays a significant role at Salam School Complex. In order to make it practical,reciting The Holy Quran chorally is magnificent.

کلاس های پژوهشی و آماده شدن دانش آموزان برای مسابقات (سلام کاپ،فیراکاپ و…)

جلسه اعضای شورای دانش آموزی پایه هشتم با مدیریت محترم،معاونت آموزشی و مشاور پایه هشتم

قرائت سوره حمد به زبان انگلیسی توسط دانش آموزان پایه هفتم

سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه