اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هفتم

آغاز پایگاه تابستانی ۹۷

کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی در بخش زبان انگلیسی

کسب رتبه های برتر در سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی ( تبیان)

Cooperation plays a significant role at Salam School Complex. In order to make it practical,reciting The Holy Quran chorally is magnificent.

کلاس های پژوهشی و آماده شدن دانش آموزان برای مسابقات (سلام کاپ،فیراکاپ و…)

جلسه اعضای شورای دانش آموزی پایه هشتم با مدیریت محترم،معاونت آموزشی و مشاور پایه هشتم

قرائت سوره حمد به زبان انگلیسی توسط دانش آموزان پایه هفتم

سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

اهدای جوایز نفرات برتر آزمون جامع شماره یک