ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ۹۸-۹۷

اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی دارآباد – متوسطه اول

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هشتم و نهم

اردوی شبی در مدرسه (پایه هشتم و نهم)

اردوی شبی در مدرسه پایه هفتم

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هفتم

کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۱ استان تهران

کسب رتبه های درخشان در مسابقات ورزشی منطقه ۱ استان تهران (رشته شنا)

نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

تور و اردوی آشنایی و بازدید از ادیان الهی