اختتامیه هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

حضوردرخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات گرین فستیوال

حضور دانش آموزان اسلام در مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر AUTCUP

کسب نتایج درخشان در مسابقات رباتیک جونیورکاپ