حضوردرخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات گرین فستیوال

حضور دانش آموزان اسلام در مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر AUTCUP

کسب نتایج درخشان در مسابقات رباتیک جونیورکاپ