قبولی ۱۴ نفر از دانش آموزان سلام اسلام در مرحله اول مسابقات جهانی ریاضی imc

کسب مقام چهارم و عنوان بهترین تیم تازه وارد در مسابقات جهانی روبوکاپ ژاپن (ناگویا) ۲۰۱۷

استقبال از کاروان افتخارآفرین دانش آموزی سلام اسلام درمسابقات جهانی روبوکاپ ژاپن ۲۰۱۷