جشنواره دستاوردهای دانش آموزی سال ۹۸-۹۷

سبک زندگی در بیان امام حسین علیه السلام

اختتامیه هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ۹۸-۹۷

اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی دارآباد – متوسطه اول

داستانهای کوتاه از پیامبر اکرم (ص)

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هشتم و نهم

اردوی شبی در مدرسه پایه هفتم