افتخارات پژوهشی – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه- تایلند ۲۰۱۷(مقام اول- کواسپیس مقدماتی- بخش بهترین ارائه)