نوشته‌ها

قبولی ۱۴ نفر از دانش آموزان سلام اسلام در مرحله اول مسابقات جهانی ریاضی imc

کسب مدال برنز مسابقات جهانی ریاضی – سال تحصیلی ۹۶-۹۵