نوشته‌ها

اردوی شبی در مدرسه (پایه هشتم و نهم)

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هفتم

پایان لیگ فوتبال سلام اسلام و قهرمانی تیم کلاس خیام در این دوره از مسابقات

افتخارات کاروان ورزشی سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات ورزشی سلام کاپ