با سلام و احترام
بعد از برگزارى آخرین امتحان ترم اول با دختران عزیزمان راهى اردوى تفریحى، فرهنگى کاخ گلستان شدیم، تا یک روز شاد و مفرح با کلى دانستنى تاریخى داشته باشیم.

این اردو با همراهى گروه زبان ترمیک مدرسه و به زبان انگلیسى برگزار شد.