حضور افتخار آفرین دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول سلام اسلام

در ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

( یادواره مرحوم حاج احمد حجاریان )

که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد

سال تحصیلی ۱۳۹۸ ۱۳۹۷