• کسب ۸ مقام اول در مسابقات فرهنگی منطقه ۱ در رشته های بازیگری-مجسمه سازی- احکام- مفاهیم- نهج البلاغه – معرق – رنگ و روغن – داستان نویسی (۹۲-۹۳)

  • قهرمانی تیم فوتسال- شنا – بسکتبال در مسابقات ورزشی منطقه ۱ (۹۲-۹۳)

  • قهرمانی تیم های بسکتبال – فوتسال – طناب کشی در مسابقات سلام کاپ (۹۲-۹۳)