افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

بخش افتخارات سلام کاپ ورزشی :

 • صبا سالم – سلام ورزش – شنا پروانه – ۱۳۹۵-رتبه اول
 • صبا سالم – سلام ورزش – شنا قورباغه – ۱۳۹۵-رتبه دوم
 • رعنا سالم – سلام ورزش – کرال پشت- ۱۳۹۵-رتبه دوم
 • روژان میرمحمدی –بدمینتون سلام ورزش- ۱۳۹۵ – رتبه دوم
 • الینا رضاییان – بدمینتون سلام ورزش- ۱۳۹۵ – رتبه سوم
 • رومینا مولایی- داژبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه دوم
 • دینا آقایی وزیری – داژبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه دوم
 • آتنا اقدمی- داژبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه دوم
 • ملینا چیتگر- داژبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه دوم
 • مدیا نیکخو- داژبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه دوم
 • مبینا یزدانی- داژبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه دوم
 • سارا عابدیان – بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • کیانا ارشادی- بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • پریزاد مولایی- بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • مائده محمد رضایی- بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • فرینام صالح – بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • نیکا ثابت- بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • مونا معینی- بسکتبال سلام ورزش- ۱۳۹۵- رتبه سوم
 • کیمیا دفتری منش – طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • ساینا بختیاری – طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • آیلا جعفری – طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • سحر راستخانه- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • پرنیا محمودی برام – طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • صبا غفوری – طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • فاطمه دولتشاهی- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • صبا ناطقی فر- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • بهار سرلک- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • آیلار ترک نژاد- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • هستی ماجدی- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم
 • لادن منتظری- طناب کشی سلام ورزش- ۱۳۹۵- سوم

بخش افتخارات اسوه حسنه :

 • فاطمه سعادت – تکنوازی ویولون- رتبه سوم – ۱۳۹۵- متوسطه ۱- منطقه ای
 • گروهی- بهترین موسیقی تئاتر –  رتبه اول- ۱۳۹۵- متوسطه ۱- منطقه ای
 • گروهی- طراحی لباس تئاتر- رتبه سوم – ۱۳۹۵- متوسطه ۱- منطقه ای
 • گروهی- طراحی بروشور- رتبه سوم – ۱۳۹۵- متوسطه ۱- منطقه ای
 • سرود- رتبه دوم
 • مشاعره-رتبه سوم
 • صحیفه سجادیه-رتبه اول
 • تفسیرومفاهیم-رتبه اول
 • – تئاتر-دوم
 • – نوازندگی سرود – رتبه برتر
 • معرق- رتبه سوم
 • عکاسی- رتبه سوم
 • – احکام – رتبه اول
 • کتابخوانی- ۲ رتبه اول
 • تفسیر مفاهیم – رتبه اول
 • نقاشی – رتبه اول
 • – مشاعره- رتبه دوم
 • نوازندگی سرود-رتبه برتر