انتخابات شورای دانش آموزی با حضور پرشور دانش آموزان در پایه های مختلف روز شنبه ۱۵ مهرماه برگزار شد. #سلام_اسلام