تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدیریت محترم سرکار خانم فروتن ، تلاوت قرآن و اجرای سرود

اول مهر

قران

سرود

تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دبیران متوسطه یک سلام اسلام