تقدیم به همه مادران عزیز
دستهاى مادر را به پاس زحماتش مى بوسم
تا عطر و بوى خدایى بگیرم

روز زن و روز مادر مبارک