چهارمین اردوی فرهنگی -تفریحی
اردوی شاد و مفرح روز چهارشنبه ١١
مرداد ماه

?سالن پینک پنگ و فوتبال دستی
⚽️زمین چمن فوتسال
??سالن والیبال و بسکتبال
?موتور چهارچرخ

برای اجرای جُنگ آب، تفنگ آب پاش

همراه با پذیرایی و ناهار