دانش آموزان منتخب کلاسهای فرهنگی- هنری در تابستان ۹۹

نمونه کارهای دانش آموزان سلام اسلام ** هنری فتوشاپ ** دبیر: سرکار خانم بنی اسدی

نمونه کارهای زیبا از دانش آموزان مــا ** طراحی دکوراتیو** دبیر: سرکار خانم هاشمی تهرانی

گزارش مصور کلاس **کافــی شاپ** دبیر: سرکار خانم پگاه مسعودی